กลยุทธ์ Backlink SEO 2019 สำหรับเว็บไซต์ในไทย

ホーム » digital-marketing » seo » กลยุทธ์ Backlink SEO 2019 สำหรับเว็บไซต์ในไทย
backlink seo 2019
,

คุณรู้หรือไม่ว่าวิธีการใช้ Backlink SEO ในปี 2019 ได้เปลี่ยนไปบ้างไหม? ยิ่งใหม่แค่ไหน และวิธีการใช้งานที่เหมาะสมในปีนี้คืออะไร? เรามาค้นหาคำตอบกันเถอะ!

สิ่งที่ควรจำ:

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  • Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Content ซ้ำไม่ได้สร้างผลต่อการทำ SEO

เวลาที่ผ่านมาการทำ Content ซ้ำมีผลในการเพิ่ม traffic แต่ในปี 2019 Google ต้องการเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นแท้จริง การทำ Content ซ้ำจะทำให้ลำดับของเว็บไซต์ลดลง เพราะ Google จะพิจารณาว่าเนื้อหาซ้ำเกินไป

การทำซ้ำเนื้อหาส่งผลทำให้ความสนใจของผู้อ่านลดลงและไม่ได้รับความนิยมจาก Google และผู้ใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งส่งผลในการลดลำดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหาของ Google นอกจากนี้ เนื่องจากการทำซ้ำเนื้อหามีความผิดปกติที่ส่งผลทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่ได้รับความนิยมจากผู้มีอิทธิพล

ในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและไม่ซ้ำกัน นักเขียนควรสนใจถึงการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ การใช้เทคนิคการเขียนที่น่าสนใจ เช่น การใช้หัวข้อที่น่าสนใจ การให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ และการใช้ภาพประกอบและวิดีโอที่เหมาะสม

เนื้อหาที่มีคุณภาพและไม่ซ้ำกันจะสร้างความนิยมดีกว่า เนื้อหาที่สร้างความนิยมจะได้รับ backlink คุณค่าและการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการสนับสนุนและการแชร์ของเนื้อหาของคุณในกลุ่มเป้าหมาย

ดังนั้น ในการสร้างเนื้อหาให้มีคุณภาพและไม่ซ้ำกัน เน้นการวางแผนการสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับเนื้อหา และสร้างความนิยมให้กับเนื้อหาของคุณผ่านการแบ่งปันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และบทความอื่น ๆ

ไม่ยัด Keyword ในเนื้อหา

ในปี 2019 Google ไม่ต้องการให้ใช้ Keyword ในเนื้อหาอย่างที่ผ่านมา เนื่องจากเนื้อหาแบบนี้ไม่มีคุณภาพ และส่งผลต่อลำดับของเว็บไซต์ เนื้อหาควรเน้นการจัดเกรดและคุณค่าให้กับผู้อ่าน

การใช้ Keyword ในเนื้อหาจากอดีตมีผลให้เว็บไซต์เสี่ยงต่อการลดลำดับในการค้นหาของ Google เนื่องจาก Google พิจารณาว่าการยัด Keyword ในเนื้อหาเป็นการพยายามเพิ่มลำดับโดยไม่เน้นคุณภาพของเนื้อหา และมักจะประสิทธิภาพน้อยลงในปัจจุบัน

การทำ SEO ในปี 2019 ที่มีผลดีคือการสร้างเนื้อหาที่คุณภาพและมีคุณค่าสำหรับผู้อ่าน ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการทำ SEO เพื่อให้เนื้อหาเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อความที่มีความเป็นจริงและมีคุณค่าสำหรับผู้อ่านเพื่อให้ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการยัด Keyword ในเนื้อหาอย่างที่ Google ไม่พอใจ

ประโยชน์ของไม่ยัด Keyword ในเนื้อหา หลักฐาน
เพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ Google ตั้งใจสนับสนุนเนื้อหาที่ได้รับการวิจัยและมีคุณค่าสำหรับผู้อ่าน
เพิ่มการแชร์และการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ผู้อ่านจะมีโอกาสแชร์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า และสามารถกลับมาใช้บริการได้อีกครั้ง
เพิ่มอำนาจของ Backlink คุณค่า Backlink คุณค่าเกิดจากเนื้อหาที่มีคุณภาพ และส่งผลให้เว็บไซต์ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้อื่น
เพิ่มเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ ผู้อ่านจะมีความพอใจในการอ่านเนื้อหาที่มีคุณค่า และอาจกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในอนาคต

ดังนั้น ในการสร้างเนื้อหาและการทำ SEO ให้เข้ากับแนวโน้มของ Google ในปี 2019 ควรเลิกใช้กระบวนการยัด Keyword ในเนื้อหาและเน้นการนำเสนอข้อความที่มีความเป็นจริงและมีคุณค่าสำหรับผู้อ่าน เพื่อให้เว็บไซต์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการสร้าง backlink คุณค่าและเพิ่มโอกาสในการติดอันดับใน Google

backlink ใน SEO

การทำโฆษณาบทความไม่ได้ทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับดีขึ้น

การทำโฆษณาในบทความไม่ส่งผลในการเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ในปัจจุบัน แม้ว่าการโฆษณาบทความอาจช่วยให้ผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น แต่ในเชิง SEO การทำโฆษณาบทความไม่ได้บทบาทสำคัญอย่างที่คาดหวังไว้

การทำโฆษณาบทความไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับ backlink profile ของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่ในอันดับดีของผลการค้นหาของ Google

ในปัจจุบัน Google ไม่ให้ความสำคัญกับวิธีการโฆษณาบทความเพื่อให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับดี และอาจมองว่าเป็นวิธีการสร้าง backlink profile ที่ไม่มีค่า สำหรับการเพิ่มโอกาสในการติดอันดับดีเพื่อการ SEO ควรใช้กลยุทธ์อื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การสร้าง backlink คุณค่าที่ส่งผลดีต่อการอยู่ในอันดับดีของผลการค้นหาของ Google

มีประสิทธิภาพสำหรับ SEO ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับ SEO
การสร้าง backlink คุณค่า การทำโฆษณาบทความ
การเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพ การสร้าง backlink profile ที่ไม่มีคุณค่า

ในการทำ SEO ในปี 2019 ควรให้ความสำคัญกับการสร้าง backlink คุณค่าและหลีกเลี่ยงกลยุทธ์เดิมที่ไม่ได้ผลแล้ว เช่น การทำโฆษณาบทความ ที่ไม่ได้ส่งผลในการเพิ่มอันดับของเว็บไซต์

ไม่สแปมใน directories

การทำสแปมใน directories เป็นเทคนิคที่ทำให้ลำดับของเว็บไซต์ลดลงอย่างมาก ซึ่ง Google ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการแบบนี้เลย และถือว่าเป็นการสแปมที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของ Google เพื่อสร้างคุณภาพให้กับผู้ใช้ internet

การดำเนินการสแปมใน directories เดียวนั้นอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลบและโดนห้ามนานาปัญหาอื่นๆ เพราะทำให้ตื่นเต้นของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่นการอัพโหลดลิงก์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับ directories ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังส่งผลที่อาจทำให้สินค้าต่างๆ ของคุณถูกนำเสนอในเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย

คำแนะนำในการจัดการกับการสแปมใน directories

เพื่อป้องกันการสแปมใน directories และมิให้การดำเนินการดังกล่าวส่งผลลบต่อเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. อย่าสร้างลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ directories ที่คุณต้องการทำ Backlink
  2. ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายของ directories ต่างๆ
  3. เลือกเฉพาะ directories ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจาก Google มาลงทะเบียนเท่านั้น
  4. ปฏิเสธลิงก์หรือบทความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องการจาก directories ที่ไม่เกี่ยวข้อง

Spamming Directories

Directory ความสำคัญ คำแนะนำ
Directory A สำคัญ ลงทะเบียนและสร้างลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Directory B สำคัญ ปฏิเสธลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
Directory C ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือสร้างลิงก์

ไม่ทำ spam comment

การทำ spam comment คือการโพสต์ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ผ่านการตรวจสอบบนเว็บไซต์อื่นเพื่อเพิ่มจำนวน backlink หรือลิงก์ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ตนเอง ในอดีต spam comment เป็นเทคนิคที่ใช้ซึ่งเน้นปริมาณกว่าคุณภาพของ backlink แต่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในวงการ SEO การทำ spam comment ไม่ได้ช่วยเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ที่ต้องการ และอาจถูก Google พิจารณาว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการลดลำดับของเว็บไซต์ด้วย

ผู้ที่ทำ spam comment มักใช้เครื่องมือสร้างความสัมพันธ์อัตโนมัติหรือโปรแกรมโกงเพื่อสร้างความรู้สึกว่ามีการโต้ตอบกับเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น แต่ในทางกลับกัน spam comment มักจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือไม่ให้ข้อมูลคุณค่าใดๆ แก่ผู้อ่านที่หลากหลาย และการทำแบบนี้ส่งผลลบต่ออันดับของเว็บไซต์ที่ต้องการ

ในการพัฒนา backlink ที่มีคุณค่าและไม่ผิดกฎหมาย ควรเลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์และโต้ตอบในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ โดยการแสดงความคิดเห็นที่สร้างความสนใจและมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเป็นตัวอย่าง ที่สำคัญควรจดจำหรือใช้ชื่อจริงและข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความเป็นองค์กรของเว็บไซต์

ไม่ละเลยการทำ metadata

การทำ metadata ที่ดีจะช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับใน Google หากไม่ได้ทำ metadata อย่างเหมาะสม Google จะไม่ได้คำนึงถึงเว็บไซต์

เมทาดาต้า (Metadata) เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับอธิบายเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจและแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหาของผู้ใช้ การใช้ metadata ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับและมีโอกาสให้ผู้ใช้คลิกเข้ามาชมเนื้อหาของเว็บไซต์เพิ่มขึ้น

เมื่อการทำ backlink seo มีความสำคัญสูง การทำ metadata ในเว็บไซต์ก็ไม่ควรละเลย เนื่องจากการใช้ metadata ที่มีคุณภาพและเป็นที่ใช้งานได้จริงในเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ติดอันดับใน Google และเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้คลิกเข้ามาชมเนื้อหาของเว็บไซต์ คำสำคัญที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้คือ Metadata และ backlink checker

ตัวอย่างการใช้ metadata ที่ดี:

ชนิดของ Metadata คำอธิบาย
Title Metadata คำอธิบายของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงบนแถบเบราว์เซอร์
Description Metadata คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหน้าเว็บไซต์
Keyword Metadata รายการคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์

การใช้โค้ด metadata ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับใน Google และเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้คลิกเข้ามาชมเนื้อหาของเว็บไซต์ ดังนั้น ในการทำ backlink seo ในปี 2019 ควรให้ความสำคัญกับการทำ metadata อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สรุป

ในปี 2019, กลยุทธ์ backlink SEO เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ การสร้าง backlink คุณค่าจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นกับ Google ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหา และหลีกเลี่ยงกลยุทธ์เดิมที่ไม่ได้ผลแล้ว เช่นการทำเนื้อหาซ้ำหรือยัดคำสำคัญลงในเนื้อหา

นอกจากนี้ เนื่องจากแนวโน้มในปี 2019 ด้าน backlink SEO มีความสำคัญมากขึ้น คุณควรใช้กลยุทธ์อื่นๆ เช่นการทำโฆษณาบทความที่สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้อ่านและการสร้าง metadata ที่เป็นประโยชน์ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณใช้ backlink ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณควรใช้เครื่องมือ backlink checker เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และคุณค่าของ backlink profile ของคุณ โดยการแยกแยะและแก้ไข backlink ที่ไม่เหมาะสมจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ Google และสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการค้นหาอื่นๆ

FAQ

Content ซ้ำ มีผลต่อการทำ SEO หรือไม่?

การทำ Content ซ้ำมีผลในการลดลำดับของเว็บไซต์ เนื่องจาก Google ต้องการเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นแท้จริง การใช้เนื้อหาที่ซ้ำซ้อนจะทำให้ Google เชื่อว่าเว็บไซต์ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์

ควรใช้ Keyword ในเนื้อหาหรือไม่?

การยัด Keyword ในเนื้อหาไม่ได้ส่งผลจากปัญหาของคุณภาพ เนื้อหาควรเน้นการจัดเกรดและคุณค่าให้กับผู้อ่าน การใช้ Keyword ในเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมาจะทำให้ผู้อ่านคิดว่าเนื้อหาไม่มีคุณค่าและอาจส่งผลให้ลำดับของเว็บไซต์ลดลง

การทำโฆษณาบทความส่งผลต่อการเพิ่มอันดับของเว็บไซต์หรือไม่?

การทำโฆษณาบทความไม่ส่งผลในการเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ เพราะในปัจจุบัน Google ไม่ให้ความสำคัญกับวิธีการนี้และถือว่าเป็นการสร้าง backlink ในรูปแบบที่ไม่คุ้มค่า

การสแปมใน directories ส่งผลต่อการทำ SEO หรือไม่?

การสแปมใน directories เป็นเทคนิคที่ทำให้ลำดับของเว็บไซต์ลดลง เพราะ Google ไม่ให้ความสำคัญกับการทำแบบนี้และถือว่าเป็น spam การสร้าง backlink ในรูปแบบนี้ไม่ควรนำมาใช้ในการทำ SEO

การทำ spam comment มีผลต่อการทำ SEO หรือไม่?

การทำ spam comment ไม่ได้ช่วยเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ เนื่องจากในปัจจุบัน Google ไม่รับรองและไม่ให้ความสำคัญกับการทำแบบนี้ การสร้าง backlink โดยใช้วิธีการนี้จะไม่ได้ผล

การทำ metadata มีผลต่อการเพิ่มลำดับของเว็บไซต์หรือไม่?

การทำ metadata ที่ดีจะช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับใน Google หากไม่ได้ทำ metadata อย่างเหมาะสม Google จะไม่สำคัญและอาจไม่ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์นั้นๆ

ลิงก์ที่มา