การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO, SEM และ AdWords ในไทย

ホーム » digital-marketing » seo » การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO, SEM และ AdWords ในไทย
seo sem adwords
,

คุณเคยสงสัยเรื่องว่าอยากให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับดีๆ บนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google หรือไม่? เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ของคุณในประเทศไทย?

คำตอบอยู่ที่ SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing) สองกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้นๆ บน Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ของคุณในประเทศไทย

SEO เน้นการปรับแต่งเว็บไซต์ไปให้ตรงตามเกณฑ์ของ Google เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการค้นหาที่ดีที่สุด ส่วน SEM เน้นการซื้อพื้นที่โฆษณาบน Google เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับแรกในการค้นหา (Paid Search) ทั้งคู่เป็นกลยุทธ์ที่มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน

ดังนั้น การใช้ทั้ง SEO และ SEM ร่วมกันจะช่วยให้คุณสรุปผลการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ควรจำ:

 • SEO (Search Engine Optimization) เน้นปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับเกณฑ์ของ Google และมีประสิทธิภาพในการเพิ่มอันดับการค้นหา
 • SEM (Search Engine Marketing) เน้นการซื้อโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกในการค้นหา หรือ Paid Search
 • การใช้ทั้ง SEO และ SEM ร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ของคุณ
 • SEO มีข้อดีเพิ่มประสิทธิภาพระยะยาว ในขณะที่ SEM เห็นผลได้เร็วแต่ต้องเสียค่าโฆษณา
 • การทำ SEO และ SEM ร่วมกันช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย

Search Engine Marketing (SEM) คืออะไร? ต่างกับ SEO อย่างไร?

SEM ย่อมาจาก Search Engine Marketing คือการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหา เช่น Google โดยแบ่งได้เป็น SEO (Search Engine Optimization) และ PPC (Pay Per Click) โดยทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันตรงวิธีการทำการตลาด. SEO เน้นการปรับเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ Google เข้ามาเก็บข้อมูลและจัดอันดับเว็บไซต์บน Google, ส่วน PPC เป็นการซื้อโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกบนหน้าการค้นหา โดยจ่ายค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาเพื่อเข้าชมเว็บไซต์.

SEM คือการทำการตลาดออนไลน์ผ่านการใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดออนไลน์ โดยความแตกต่างระหว่าง SEO และ PPC อยู่ที่วิธีการทำการตลาด ซึ่ง SEO เน้นการปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพด้วยการปรับแต่งตามเกณฑ์ของ Google ในการจัดอันดับเว็บไซต์บน Google ส่วน PPC เน้นการซื้อโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกบนหน้าการค้นหา

ทั้งคู่ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ทำ.

SEO (Search Engine Optimization) คืออะไร?

SEO หมายถึงการทำให้เว็บไซต์ บล็อก หรือแฟนเพจ ของเราติดอันดับหน้าแรกของ Google เมื่อมีการค้นหาด้วย Keyword ที่กำหนดเอาไว้โดยไม่ได้ซื้อโฆษณา หรือเรียกอีกอย่างว่าการทำ Organic Search. เพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง ต้องปรับปรุงเทคนิคต่างๆ เช่น ปรับ Title, ปรับ Description, เนื้อหา, โครงสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น.

PPC (Pay Per Click) คืออะไร?

PPC หมายถึงการซื้อโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา เช่น Google เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกบนหน้าการค้นหา โดยการจ่ายค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาเพื่อเข้าชมเว็บไซต์. การทำ PPC ให้ได้ผลลัพธ์ดีจำเป็นต้องคำนึงถึงยอดขายที่เกินจากค่าโฆษณาที่ต้องจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งกำไรที่ได้.

ความหมายของ SEO (Search Engine Optimization)

SEO (Search Engine Optimization) คือกลยุทธ์ที่ช่วยให้เว็บไซต์ บล็อก หรือแฟนเพจ ของเราติดอันดับหน้าแรกของการค้นหาบน Google โดยไม่ต้องซื้อโฆษณา หรือเรียกอีกอย่างว่าการทำ Organic Search. การทำ SEO เราจะปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงโดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ปรับ Title, ปรับ Description, ปรับเนื้อหาให้มีคุณภาพ และปรับโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เหมาะสม

เนื้อหาคุณภาพสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ได้ ในขณะที่โครงสร้างเว็บไซต์ที่เป็นระเบียบและเข้าใจง่ายจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ในการเรียกดูเนื้อหาอย่างสะดวกและรวดเร็ว

การค้นหาคำสำคัญ (Keyword) เป็นส่วนสำคัญของ SEO เมื่อเราวางแผนและทำความเข้าใจคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา จะช่วยให้เราสามารถทำ On-Page Optimization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ SEO

1. On-Page Optimization: การปรับแต่งเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์ของ Google และเพิ่มความน่าสนใจแก่ผู้ใช้งาน

2. Off-Page Optimization: การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เราซึ่งอยู่นอกเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์

3. การวิเคราะห์และการค้นหาคำสำคัญ (Keyword Research): การศึกษาและวิเคราะห์คำสำคัญที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของ SEO เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ง่ายและรวดเร็ว

4. โครงสร้างเว็บไซต์ (Website Structure): การออกแบบและวางโครงสร้างเว็บไซต์ให้เป็นระเบียบและเข้าใจง่าย ที่สามารถนำทางผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

5. การอัปเดตและการติดตามผล (Monitoring and Updating): การตรวจสอบและอัปเดตโครงสร้างเว็บไซต์ การปรับปรุงเนื้อหา และการติดตามผลของการทำ SEO เพื่อปรับแต่งแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความหมายของ SEO

ความหมายของ SEM (Search Engine Marketing)

SEM stands for Search Engine Marketing. It refers to online marketing strategies that leverage search engines like Google to promote a website. SEM can be categorized into two main methods: SEO (Search Engine Optimization) and PPC (Pay Per Click).

SEO (Search Engine Optimization) focuses on optimizing a website to meet the criteria set by search engines, particularly Google, in order to achieve high organic search rankings. On the other hand, PPC involves purchasing ad space on search engine result pages to ensure a website appears at the top of search results (Paid Search). Both methods have their own advantages and disadvantages, but using a combination of SEO and SEM can significantly enhance the effectiveness of online marketing campaigns.

SEM allows businesses to target specific customer groups who are interested in their products or services. By selecting relevant keywords that align with the business, SEM ensures the website shows up in search results when those keywords are used. Ads created through SEM are clearly identified with a thumbnail “AD” label in front of the website name, allowing users to distinguish between organic and paid search results.

SEM (Search Engine Marketing)
Definition Online marketing strategy that utilizes search engines to promote a website
Methods
 • SEO: Optimizing a website to improve organic search rankings
 • PPC: Purchasing ad space for paid search placements
Advantages
 • Precise targeting of customer groups
 • Immediate visibility in search results
 • Paid ads stand out with “AD” label
Disadvantages
 • Requires budget for ad campaigns
 • May be perceived as less trustworthy than organic results

Conclusion

In summary, SEM is an important online marketing strategy that leverages search engines to promote a website. By utilizing both SEO and PPC methods, businesses can effectively reach their target audience and optimize their online marketing efforts.

SEO vs SEM: ข้อดีและข้อเสีย

ทั้ง SEO และ SEM มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน. SEO เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระยะยาวของเว็บไซต์โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วน SEM จะเห็นผลได้เร็วแต่ต้องเสียค่าโฆษณา ในการเลือกใช้ควรพิจารณาประโยชน์และความต้องการของธุรกิจ.

SEO ข้อดี:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ในระยะยาว
 • เพิ่มชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
 • ติดอันดับสูงในผลการค้นหาธรรมชาติ (organic search)
 • การได้รับผู้เข้าชมที่เป็นเป้าหมาย (targeted traffic) จากคำค้นหาที่สอดคล้องกับธุรกิจ
 • การอัปเดตและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

SEO ข้อเสีย:

 • ใช้เวลาและความอดทนในการดำเนินการและดูผลลัพธ์
 • ความซับซ้อนของการปรับแต่งเว็บไซต์และเทคนิค SEO
 • อัลกอริทึมการค้นหาของเครื่องมือค้นหาออกแบบให้อยู่เป็นอันดับต้นๆ
 • อัตราการคลิก (click-through rate) อาจเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่า SEM
 • ความน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้ SEM ในระยะเวลาที่เดียวกัน

SEM ข้อดี:

 • เห็นผลได้เร็วในการเพิ่มยอดขายและการเสนอขาย
 • ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับสูงในผลการค้นหาทันที (paid search)
 • เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการ
 • สามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดได้ง่าย
 • วัดผลการตลาดและกำไรได้อย่างชัดเจน

SEM ข้อเสีย:

 • ต้องเสียค่าโฆษณาเมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณา
 • ค่าใช้จ่ายสูงกว่า SEO ในระยะยาว
 • ผู้ใช้อาจมองข้ามโฆษณาหรือกดปิดโฆษณา
 • การค้นหาหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอาจไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
 • ผู้ใช้อาจคลิกโฆษณาโดยไม่ซื้อหรือทำธุรกิจกับเว็บไซต์

การตัดสินใจเลือกใช้ SEO หรือ SEM ควรพิจารณาประโยชน์และความต้องการของธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดออนไลน์ของคุณ.

การทำ SEO และ SEM ร่วมกัน

ทั้ง SEO และ SEM เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้ทั้งสองเครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและเติบโตเร็วยิ่งขึ้น

การใช้ SEO หรือ Search Engine Optimization จะเน้นการปรับแต่งเว็บไซต์อย่างตรงจุดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google

อีกทั้ง SEM หรือ Search Engine Marketing เป็นการใช้เครื่องมือการตลาดทางอินเทอร์เน็ตภายในเครื่องมือค้นหา โดยการซื้อโฆษณาบนเครื่องมือการค้นหา เพื่อให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องติดอันดับสูงในผลการค้นหา

ความสำคัญของการทำ SEO และ SEM ร่วมกัน

 • เพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขาย: การทำ SEO และ SEM ร่วมกันช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น โดยการทำ SEO เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเว็บไซต์ และใช้ SEM เพื่อเพิ่มโฆษณาและกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสม
 • สร้างความน่าเชื่อถือ: เมื่อเว็บไซต์และโฆษณาของธุรกิจติดอันดับสูงในผลการค้นหา จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า และเสริมความเป็นมืออาชีพของธุรกิจ
 • เพิ่มการแสดงโฆษณา: การใช้ SEM ช่วยให้ธุรกิจสามารถแสดงโฆษณาบนตัวเครื่องมือค้นหาได้มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อยู่รอดในการแข่งขัน: ทันตอนนี้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำ SEO และ SEM ร่วมกันจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม

การทำ SEO และ SEM ร่วมกัน

เครื่องมือที่จำเป็นในการทำ SEO และ SEM ร่วมกัน

เครื่องมือ รายละเอียด
Keyword Planner ช่วยในการวิเคราะห์และค้นหา Keyword ที่เหมาะสมสำหรับ SEO และ SEM
Google Ads เป็นเครื่องมือสำหรับการซื้อโฆษณาบน Google เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับสูงในผลการค้นหา
Google Analytics ช่วยวิเคราะห์และติดตามผลการทำการตลาดออนไลน์ประสิทธิภาพ

การทำ SEO และ SEM ร่วมกันเพื่อทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญที่ธุรกิจควรใช้ โดยการใช้ทั้งคู่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตเร็วขึ้นและทันสมัยในวงการออนไลน์

คำแนะนำในการเริ่มต้นการทำ SEO และ SEM

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ ควรทำการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพก่อนที่จะเริ่มต้นการทำ SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ทำการตลาดทราบว่าต้องการให้ผู้ค้นหาค้นหาและพบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอย่างไรก่อนที่จะเริ่มต้นการวางแผนและดำเนินการในทาง SEO และ SEM

 1. วิเคราะห์ความต้องการ: ก่อนทำ SEO และ SEM ควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเพื่อทราบความต้องการและความต้องการของพวกเขาในการการตลาดออนไลน์
 2. ค้นหาและเลือก Keyword: ทำการค้นหาและเลือก Keyword ที่เป็นที่ค้นหามากที่สุดและตรงกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับบนผลการค้นหา
 3. ปรับแต่งเว็บไซต์: ทำการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การค้นหาของ Google โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ปรับแต่ง Title, ปรับแต่ง Description, เนื้อหาข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับ Keyword ที่เลือก, และปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์
 4. วิเคราะห์ผล: ทำการวัดผลและพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของคุณ เช่น ปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลงเทคนิคการค้นหา, เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การโฆษณา เพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำ SEO และ SEM

โดยเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถเริ่มต้นการทำ SEO และ SEM อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่ความสำเร็จในการตลาดออนไลน์ของคุณได้

สรุป

การทำ SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน ในการทำ SEO เราจะปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับเกณฑ์ของ Google เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการค้นหาอย่างตรงไปตรงมา นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ของเราจะอยู่ในอันดับต้นๆ บน Google และรับชมจากผู้ค้นหามากที่สุด ในขณะที่ SEM เราจะซื้อพื้นที่โฆษณาบน Google เพื่อให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับแรกในการค้นหา (Paid Search) ทั้งสองกลยุทธ์นี้มีการเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ทั้ง SEO และ SEM ร่วมกันจะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์การตลาดออนไลน์ที่โดดเด่นและเพิ่มประสิทธิภาพ

FAQ

SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing) เป็นอะไร?

SEO เป็นกลยุทธ์ในการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์ของ Google และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ ส่วน SEM เน้นการซื้อโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา เช่น Google เพื่อให้เว็บไซต์ได้ติดอันดับแรกในการค้นหา (Paid Search).

ความหมายของ SEO (Search Engine Optimization) คืออะไร?

SEO หมายถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับเกณฑ์ของ Google และให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ใช้ โดยต้องปรับปรุงเทคนิคต่างๆ เช่นการปรับ Title, Description, เนื้อหา, และโครงสร้างเว็บไซต์

ความหมายของ SEM (Search Engine Marketing) คืออะไร?

SEM หมายถึงการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการซื้อโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกบนหน้าการค้นหา (Paid Search) โดยเน้นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

SEO และ SEM มีความแตกต่างกันอย่างไร?

SEO เน้นการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ใช้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วน SEM เน้นการซื้อโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกบนหน้าการค้นหา แต่ต้องเสียค่าโฆษณา

SEO และ SEM ใช้ร่วมกันได้หรือไม่?

ใช้ร่วมกันได้ เพราะการใช้ทั้ง SEO และ SEM ร่วมกันช่วยให้การทำการตลาดออนไลน์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การทำ SEO และ SEM มีประโยชน์อย่างไร?

SEO เพิ่มประสิทธิภาพระยะยาวของเว็บไซต์โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วน SEM เห็นผลได้เร็วแต่ต้องเสียค่าโฆษณา

คำแนะนำในการเริ่มต้นการทำ SEO และ SEM

ควรทำการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้เป็นประสิทธิภาพ รวมถึงการค้นหาและเลือกใช้ Keyword ที่เหมาะสม

SEO และ SEM มีความสำคัญอย่างไรในการทำการตลาดออนไลน์?

SEO และ SEM เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ ควรใช้ทั้งคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สรุป

SEO และ SEM เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์้ SEO เน้นการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์ของ Google โดยต้องปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ส่วน SEM เน้นการซื้อโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับแรกในการค้นหา ควรใช้ทั้ง SEO และ SEM ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

ลิงก์ที่มา